Vedtægter
Vedtægter

§ 1

Fodboldafdelingen er en afdeling under Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Idrætsforening, V.L.I. og er undergivet denne hovedforenings love.

Kapitel 1

Vedrørende medlemskab og kontingent

§ 2

 

 

 

§ 3

 

§ 4

 

 

 

Indmeldelse er bindende for den betalingsperiode, man har meldt sig ind i, og frem indtil skriftlig udmeldelse finder sted. Udmeldelse skal kun kunne ske for fremtidige perioder.

 

Kontingentåret er opdelt i to perioder, 1/1 til 30/6 og 1/7 til 31/12.

  

Hel eller delvis fritagelse for kontingent kan, hvis særlige forhold taler derfor, opnås for et halvt til et helt år ad gangen ved ansøgning til udvalget herom.


 

Kapitel 2

Afdelingens ledelse

§ 5

 

 

 

 

§ 6

 

 

 

 

Fodboldafdelingen ledes af fodboldudvalget, der består af:

    • Formand
    • 1 Repræsentant for hvert hold udover formanden

 

Udvalgsposter fordeles af fodboldudvalgets medlemmer.

 

  • stk. 2: Fodboldudvalget kan efter behov nedsætte midlertidige udvalg til løsning af specifikke opgaver. Medlemmer af disse udvalg behøves ikke være medlem af fodboldudvalget.

 

Fodboldudvalget vedtager selv sin forretningsorden

 

 

Til toppen
VLI